Добре дошли в eNotices!

Добре дошли в eNotices, онлайн инструмент за изготвяне на обявления за обществени поръчки и публикуването им в Приложението към Официален вестник на Европейския съюз.

eNotices предоставят достъп до всички стандартни формуляри, използвани при възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз. Тази безплатна услуга ви позволява да работите в персонализирана среда, като ускорите Вашата работа и процеса на публикуване на Вашите обяления за търг. eNotices помагат и за проверка за евентуални грешки в обявленията и за съгласуваност с директивите на ЕС, уреждащи процедурите по обществени поръчки.

За да използвате тази услуга, трябва да сте регистрирани. Ако искате да създадете нов потребителски профил в eNotices, моля, започнете чрез регистриране в Услугата за идентификация на Европейската комисия (EU Login). Можете да пропуснете тази стъпка, ако вече имате профил в EU Login. Изберете „Външен“ домейн в EU Login, освен ако не работите в институции на ЕС. След това, влезте в eNotices през EU Login и следвайте инструкциите. 

Благодарим Ви, че изплолзвате eNotices!