Upozornění: Od 14. 11. 2020 bude pro přihlášení k Vašemu účtu na eNotices nutné použít EU Login.
Pokud zatím EU Login nepoužíváte, postupujte podle pokynů obsažených na tomto odkazu, aby mohla proběhnout OKAMŽITÁ migrace Vašeho účtu na eNotices.

Vítejte na eNotices!

Vítejte na eNotices, on-line nástroji pro přípravu oznámení o veřejných zakázkách a jejich zveřejnění v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie.

Stránka eNotices poskytuje přístup ke všem jednotným formulářům používaným pro evropské veřejné zakázky. Tato bezplatná služba Vám umožňuje pracovat v individualizovaném prostředí, urychlit Vaši práci a postup zveřejnění Vašich oznámení. Stránka eNotices také pomáhá kontrolovat možné chyby v oznámeních a shodu se směrnicemi EU, které řídí veřejná výběrová řízení.

Abyste mohli tuto službu využívat, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete vytvořit nový uživatelský účet pro eNotices, začněte registrací u ověřovací služby Evropské komise (EU Login). Máte-li již účet EU Login, můžete tento krok přeskočit. Následně se přes EU Login přihlaste do eNotices a postupujte podle pokynů.

Děkujeme, že používáte eNotices!