Napomena: Od 14. studenoga 2020. korištenje prijavom EU Login bit će obvezno za pristup računu za eNotices.
Ako se još ne koristite prijavom EU Login, slijedite upute dostupne na ovoj poveznici i ODMAH migrirajte svoj račun za eNotices.

Dobro došli u eNotices!

Dobro došli u eNotices, internetski alat za pripremu obavijesti o javnoj nabavi i objavu istih u Dodatku Službenom listu Europske unije.

eNotices omogućuje pristup svim standardnim obrascima koji se koriste u europskoj javnoj nabavi. Ova besplatna služba omogućuje vam da radite u personaliziranom okružju, ubrzate svoj posao i proces objave svojih obavijesti o javnim natječajima. eNotices vam također pomaže da provjerite eventualne greške u obavijestima te sukladnost s direktivama EU-a koje uređuju postupke javne nabave.

Morate se registrirati za uporabu ove usluge. Ako želite izraditi novi korisnički račun za eNotices, molimo prvo se registrirajte na Servisu Europske komisije za provjeru autentičnosti (EU Login). Ako već imate račun EU Login, možete preskočiti ovaj korak. Potom se prijavite na eNotices putem EU Login-a i slijedite upute.

Hvala vam na korištenju eNotices!