Välkommen till eNotices!

eNotices är ett elektroniskt verktyg som gör det möjligt att utfärda och publicera meddelanden om offentlig upphandling i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning.

eNotices ger tillgång till alla standardformulär som används för europeisk offentlig upphandling. Denna kostnadsfria tjänst ger dig möjlighet att agera i en anpassad miljö där du kan arbeta och publicera dina upphandlingsmeddelanden snabbare. eNotices är även en hjälp för kontroll av eventuella fel i meddelandena och av överensstämmelsen med de EU-direktiv som styr förfarandena för offentlig upphandling.

Du måste vara registrerad för att använda denna tjänst. Om du vill skapa ett nytt användarkonto för eNotices, börja med att registrera dig hos Europeiska kommissionens autentiseringstjänst (EU Login). Du kan hoppa över detta steg om du redan har ett EU Login-konto. Välj domänen ”External” på EU Login såvida du inte arbetar vid en EU-institution. Logga därefter in på eNotices via EU Login och följ instruktionerna.

Tack för att du använder eNotices!