eForms: eNotices zostaną zastąpione przez eNotices2

Od 25 października 2023 r. zmieni się format formularzy stosowanych do przesyłania ogłoszeń o zamówieniach do publikacji na TED w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Instytucje zamawiające będą musiały przesyłać ogłoszenia o zamówieniach przy użyciu formatu e-formularzy wprowadzonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2019/1780.

Obecna platforma eNotices zostanie zastąpiona.

Użytkownicy powinni utworzyć nowe konta na nowej platformie eNotices2, która jest już dostępna pod adresem https://enotices2.ted.europa.eu. Możesz użyć tego samego EU Login, którego używasz do eNotices.

Aby ułatwić zapoznanie się z nowymi formularzami, środowisko testowe jest również dostępne pod adresem https://enotices2.preview.ted.europa.eu. Aby uzyskać dostęp do tego systemu testowego, musisz utworzyć oddzielne konto EU Login pod adresem https://ecas.acceptance.ec.europa.eu/cas.

Więcej informacji na temat e-formularzy i eNotices2 można znaleźć na stronie https://enotices2.ted.europa.eu/help.

Witamy w eNotices

Witamy w eNotices. Jest to narzędzie online umożliwiające przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie ich w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

eNotices zapewnia dostęp do wszystkich standardowych formularzy używanych w europejskich zamówieniach publicznych. Ten bezpłatny serwis pozwala na pracę w warunkach spersonalizowanych oraz przyspiesza proces przygotowania i publikacji ogłoszeń o przetargach. eNotices pomaga też wyeliminować ewentualne błędy w ogłoszeniach i zachować zgodność z dyrektywami UE w sprawie procedur zamówień publicznych.

Aby korzystać z serwisu należy się zarejestrować. Jeżeli chcesz stworzyć nowe konto użytkownika w eNotices, rozpocznij od zarejestrowania się w systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login). W przypadku posiadania konta EU Login można pominąć ten krok. Następnie zaloguj się do eNotices przez EU Login i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dziękujemy za korzystanie z eNotices.